Valmöte 29.9 2018 i Vasa

Bästa SMLF-medlem, föreningen kallar till stadgeenligt valmöte lördagen den 29 september kl. 15 på restaurang 1H+K, Hovrättsesplanaden 13A i Vasa. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmälan görs till ordförande senast 25.9 till annette.kronholm-cederberg(a)nykarleby.fi...

Ny styrelse i SMLF

SMLF:s styrelse har konstituerat sig. Vi skickar ut medlemsbrev till betalande medlemmar när höstens och vinterns verksamhet har klarnat. Medlemmar kan anhålla om bidrag för lokala och regionala modersmålscaféer. I styrelsen sitter: Petra Bredenberg, ordförande Heidi...
Studentprov lockade gymnasielärare

Studentprov lockade gymnasielärare

Smlf samlade gymnasielärarna i Tammerfors 14.11 för att diskutera digitaliseringen av studentprovet samt hur provet ska läggas upp. Närmare 40 gymnasielärare träffades i Tammerfors.Ett framtida scenario.Jan Hellgren presenterade resultaten av testprovet som framför...

Årsmötet 5.5.2012

I helgen höll Smlf sitt årsmöte och vi välkomnar Anna-Stina Lindholm som ny styrelsemedlem. Nästa år blir det mo-caféer i samarbete med Tidningen i skolan, träffar med censorer och provmakare kring studentprovet, fortsatt samarbete med Wasa teater – och mycket...