Arena

SMLF:s medlemstidningt ARENA tar upp aktuella frågor kring undervisningen i modersmål och litteratur på alla stadier, inte bara i våra finlandssvenska skolor utan också i hela Finland och i Norden. 

Varje nummer av Arena byggs upp kring ett aktuellt tema som behandlas i form av t.ex. artiklar, intervjuer, recensioner och kolumner. Dessutom fungerar tidskriften som en viktig informationskanal för SMLF:s verksamhet och berättar också om annan verksamhet som kan tänkas intressera modersmålslärare.

Arena utkommer 2 gånger per år och skickas per post till föreningens medlemmar.

Arenaredaktörer Christoffer Wärn och Sofie Adolfsson tar gärna emot texter, förslag till vad Arena kunde ta upp och respons på kan sändas till christoffer.warn(at)edu.pargas.fi och sadolfsson87(at)gmail.com.

Önskar ni annonsera i vår tidning Arena?

Prislistan finner ni i Mediekortet. Ta gärna kontakt med redaktörerna om ni har frågor.

arena_mediekort

På vår Issuu -sida hittar du fler nummer av Arena

Rulla till toppen