SMLF:s tidskrift

SMLF:s tidskrift Arena tar upp aktuella frågor kring undervisningen i modersmål och litteratur på alla stadier, inte bara i våra finlandssvenska skolor utan också i hela Finland och i Norden. Varje nummer av Arena byggs upp kring ett aktuellt tema som behandlas i form av t.ex. artiklar, intervjuer, recensioner och kolumner. Dessutom fungerar tidskriften som en viktig informationskanal för SMLF:s verksamhet och berättar också om annan verksamhet som kan tänkas intressera modersmålslärare.

Arena utkommer 2-4 gånger per år och skickas till föreningens medlemmar.  Arenaredaktörer Maria Dahlin och Christoffer Wärn tar gärna emot texter, förslag till vad Arena kunde ta upp och respons på kan sändas till maria.sofia.mork(at)gmail.com och christoffer.warn(at)edu.pargas.fi

Önskar ni annonsera i vår tidning Arena? Prislistan finner ni i Mediekortet. Ta gärna kontakt med redaktörerna om ni har frågor.

arena_mediekort

Välj “see more” nedan för att ta del av flera nummer av Arena.