SMLF:s tidskrift

SMLF:s tidskrift Arena tar upp aktuella frågor kring undervisningen i modersmål och litteratur på alla stadier, inte bara i våra finlandssvenska skolor utan också i hela Finland och i Norden. Varje nummer av Arena byggs upp kring ett aktuellt tema som behandlas i form av t.ex. artiklar, intervjuer, recensioner och kolumner. Dessutom fungerar tidskriften som en viktig informationskanal för SMLF:s verksamhet och berättar också om annan verksamhet som kan tänkas intressera modersmålslärare.

Arena utkommer 2-4 gånger per år och skickas till föreningens medlemmar.  Arenaredaktörer  Amanda Audas-Kass och Maria Dahlin tar gärna emot texter, förslag till vad Arena kunde ta upp och respons på kan sändas till amanda.auda.kass(at)gmail.com och maria.sofia.mork(at)gmail.com