Om oss

Smlf – en ämnesförening

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf (Smlf) är en ämnesförening som har ca 400 medlemmar. Våra medlemmar finns på alla stadier från den grundläggande utbildningen upp till universitetsnivå. Vår uppgift är att arbeta för den svenska modersmålsundervisningen och vara ett mötesforum för modersmålslärarna. Vi bevakar och tar ställning till aktuella frågor som berör vårt ämne, modersmål och litteratur.

Medlemstidningen Arena

Vi ger ut en medlemstidning, Arena, två gånger per år. Med några års mellanrum utkommer också Skrifter, en samling mera vetenskapliga texter, som vi oftast gett ut i samarbete med Åbo Akademi i Vasa. Till vår uppgift hör också att arrangera avgiftsfri fortbildning för våra medlemmar. Ibland samlas vi till större gemensamma fortbildningsdagar, ibland arrangerar vi lokala modersmålscaféer på olika håll i Svenskfinland.

Nordiskt samarbete

Nordiskt samarbete är viktigt för oss och vi har en representant inom Nordspråk, som är samorganisationen för de nordiska modersmålslärarna och lärarna i nordiska språk. Nordspråk arrangerar bland annat kurser för lärare och lärarutbildare samt producerar läromedel. Nordspråk understöds av Nordiska ministerrådet. Vi samarbetar med våra systerorganisationer såväl i Finland som i övriga Norden. Övriga samarbetsparter är bl.a. Utbildningsstyrelsen och Nordens Institut i Finland. Vi fungerar även som remissinstans och ger utlåtande i frågor som är viktiga för vårt ämne.

Rulla till toppen