Nordiskt

Nordspråk är ett nätverk för de nordiska modersmålslärarna men även för lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmandespråk. Nordspråk arrangerar en årligen återkommande sommarkurs men även andra kurser, vilka riktar sig till både lärare och lärarutbildare. Nordspråk producerar även läromedel, för tillfället är bl.a. en litteratursamling med ljudfiler under arbete. Nordspråksrepresentanterna samlas en gång om året till ett arbetsmöte där man planlägger verksamheten. Läs gärna mera om verksamheten på hemsidan http://nordsprak.com eller hitta oss på FB.

På gång just nu:

Nordspråks sommarkurs 2021
P.g.a. coronapandemin flyttades Nordspråks sommarkurs 2020 till sommaren 2021 och i sommar kommer kursen att hållas. Kursen har samma innehåll som den hade haft år 2020. Om du anmälde dig till sommarkursen 2020 måste du anmäla dig på nytt, men du har förtur i kön. Sista anmälningsdagen är 1.5.2021. Här hittar du länken till anmälningen:
Mera information om sommarkursen hittar du på Nordspråks hemsida: https://nordsprak.com/2021/03/25/kom-med-til-island-til-sommer/
Nordspråks höstkurs 2021
16-18.9.2021 ordnar Nordspråk en höstkurs på Hanaholmen i Helsingfors. Kursen har temat Gränser som möjlighet eller begränsning och i programmet ingår bl.a.:
– Språkambassadörerna öppnar nya dörrar! Om språkpiloterna och språkinlärningen. Projektledare Jaan Siitonen (Finland)
– Att överträda gränser. Författare Zulmir Besevic (Sverige)
– Musik i nordisk anda: Elinborg og Jógvan (Färöarna)
– Grænser i læremidler – Hvornår vi er ude i verden og hvornår vi er hjemme? Lektor Bergthora Kristjansdottir, Danish School of Education (Danmark)
– Gränserna inom oss och i samhället Författare, universitetslektor Anne Mia Steno, Københavns Professionshøjskole (Danmark)
Nordisk språkkonferens 2021
16.9.2021 kl. 9.00-13.30 ordnas Nordisk språkkonferens på Hanaholmen. De som deltar i både Nordspråks höstkurs och Nordisk språkkonferens 2021 får övernatta på Hanaholmen 15-16.9 utan extra kostnad.
Sista anmälningsdagen är 9. 8. Anmälningslänken kommer att läggas upp på Nordspråks hemsida: https://nordsprak.com/2021/04/09/valkommen-till-nordspraaks-hostkurs-i-finland-16-18-9-2021/

Kontakta Anu-Katja Nurmi, anu-katja.nurmi(at)turku.fi, som är Nordspråksansvarig, om du har frågor.