Nordspråk är ett nätverk för de nordiska modersmålslärarna men även för lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmandespråk. Nordspråk arrangerar en årligen återkommande sommarkurs men även andra kurser, vilka riktar sig till både lärare och lärarutbildare. Nordspråk producerar även läromedel, för tillfället är bl.a. en litteratursamling med ljudfiler under arbete. Nordspråksrepresentanterna samlas en gång om året till ett arbetsmöte där man planlägger verksamheten. Läs gärna mera om verksamheten på hemsidan http://nordsprak.com eller hitta oss på FB.

På gång just nu:

15-17.9.2022 höstkurs i Oslo.
Temat är empati. Under kursen får deltagarna fördjupa sig i begreppet empati samt fundera på hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att leva sig in i andra genom konst, litteratur och språk. I programmet ingår ett besök på det nya Munchmuseet i Oslo och ett möte med bilderbokskonstnären Stian Hole.

Anmälningstiden har gått ut, men det kan finnas enstaka platser kvar på kursen. Ta kontakt med SMLF:s Nordspråksrepresentant, anu-katja.nurmi(at)edu.turku.fi, för att få mera information.

18.11.2022 Nordisk didaktisk konferens, “Det nordiska klassrummet”, i Köpenhamn. Under konferensen får deltagarna bl.a. möta Niviaq Korneliussen, som vann Nordiska Rådets litteraturpris 2021 för romanen “Naasuliardarpi” (Blomsterdalen) och Elin Persson, som vann Nordiska Rådets litteraturpris för barn- och ungdomslitteratur 2021 för romanen “De afghanska sönerna”. 

Andra föreläsare är Bertel Haarder, som fungerat som president för Nordiska Rådet, Thomas Henriksen, programchef för Norden i skolan och Michaela Wickstöm, projektledare för Den nordiska bokslukaren.

Pris: 750 DKK

Anmälningstiden går ut 1.11.2022 och anmälningslänken hittar du på Nordspråks hemsida.

 

Kontakta Anu-Katja Nurmi, anu-katja.nurmi(at)turku.fi, som är Nordspråksansvarig, om du har frågor.