Nordspråk är ett nätverk för de nordiska modersmålslärarna men även för lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmandespråk. Nordspråk arrangerar en årligen återkommande sommarkurs men även andra kurser, vilka riktar sig till både lärare och lärarutbildare. Nordspråk producerar även läromedel, för tillfället är bl.a. en litteratursamling med ljudfiler under arbete. Nordspråksrepresentanterna samlas en gång om året till ett arbetsmöte där man planlägger verksamheten. Läs gärna mera om verksamheten på hemsidan http://nordsprak.com eller hitta oss på FB.

På gång just nu:

Utbildning till Nordisk Språkpilot på Hanaholmen 3–7.11.2021
Nordiska språkpiloter har som mål att fortbilda nordiska modersmålslärare i att undervisa i de skandinaviska språken och nordisk kultur. Språkpiloterna fungerar som grannspråksambassadörer i sin egen skola. För grundskollärare ordnas en fem dagars fortbildning på Hanaholmen, 3-7.11.21. Sista anmälningsdagen till kursen är 10.10.2021. Kursen är gratis men deltagarna står för transportkostnaderna. Mera information hittar du på den HÄR länken och på webbplatsen http://www.sprogpiloter.org/ 

Kultur- och språkprogrammet Volt ger understöd till projekt som riktar sig till unga upp till 25 år. Projekten ska ha som syfte att väcka intresse för konst, kultur och språk i Norden. Ansökningstiden är 08.08.2021 – 20.10.2021. Mera info: https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/stod/om-stodprogrammen/volt/ 

Nordplus hemsida finns information om aktuella språkprogram i Norden, hur man ansöker om projektpengar samt gratismaterial online (t.ex. nätordboken Islex och faktaboksbiblioteket Atlantbib). https://nordic.nordplusonline.org/ 

Projektet TegnTube har som mål att sprida kunskap om de nordiska teckenspråken samt lyfta fram vad teckenspråken betyder för unga i deras vardag. Ungdomarna gör videofilmer om teckenspråk och språkval. Dessa videofilmer publiceras på YouTube och TegnTube https://www.tegntube.com/sv/unga-i-norden/

Det nordiska klassrummet 2021

Fredag 19.11. 2021 kl. 8.30- 16.30
Plats: Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 København
Tema: Nordisk identitet och nordiskt samarbete
Arrangörer: Nordspråk och Nordiska språkpiloter

Plock ur programmet:
”Nordisk identitet og relevansen af det nordiske samarbejde i lyset af Coronakrisen” ved Mathilda af Hallstrøm

 ”Nord” digital, om tilblivelsen af den nordiske fortælling ved Camilla Hübbe, børne -og ungdomsforfatter.

“Nabosprog i grundskolen og læreruddannelsen” ved Torben Mundbjerg og Eva Theilgaard Brink. Københavns Professionshøjskole

 ”Den nordiske billedbog” ved Stian Hole, norsk billedbogsforfatter

Workshops: Helle Trier og Nicoline: Den nordiske hymne / Malene Bertelsen: Sprogpilot i gymnasiet /Jenny Edwardsson:  Bogcirklen som nordisk digitalt samarbejdsredskab /Nabosprog i grundskole og læreruddannelse ved Torben Mundbjerg og Eva Theilgaard Brink

Pris: 40 euro

Sista anmälningsdagen 1.11.2021

Mer information och anmälan hittar du HÄR

Nordatlant Brygge är ett anrikt gammalt packhus från 1700-talet. Här lastades skeppen från Färöarna, Island och Grönland av. Bild: Nordatlantens.dk

Nordspråks sommarkurs 2022: Ön som motiv i litteratur och andra texter

Vi glæder os til at byde jer velkommen til sommerkurset på Færøerne i 2022.

Kursusdeltagerne vil blandt andet få mulighed for at dykke ned i forskellige litterære genrer, lydfortællinger, forskning og mange andre tekster med udgangspunkt i øen som motiv/tema. I kommer blandt andet til at møde Anna Jacobina Jacobsen, som er forfatteren bag den smukkeste, tysteste og mest poetiske billedbog “Ø”. I vil møde Sumarliði Ísleifsson, som er forsker på Háskóli Íslands, historiker og forfatter og blandt andet har undersøgt “øen og norden”;  Siri Ravn Hjelm Jacobsen forfatteren bag “Ø”, hvor den færøske natur har en afgørende betydning, Bergur Rønne Moberg, lektor og forsker i færøsk og dansk Litteratur, i aktuelle færøske forhold og bestyrer for  William Heinesens brevarkiv. Endelig vil I få mulighed for at møde forfatter Liv Maria Róadóttir Jæger, der med sin digtsamling Eg skrivi á vátt pappír er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris fra Færøerne. 

Tilmelding www.tilmeld.dk/n2201

Kursussted: Hotel Brandan, Oknarvegur 2, Tórshavn, Færøerne. 

Tidspunkt: 19. juli til den 23. juli 2022.

Pris: Dobbeltværelse 4600 DKK* /Tillæg for Enkeltværelse 2300 DKK

*vi tager forbehold for justering af prisen.

Sidste frist for tilmelding 1. maj 2022

Bild: Pexels

Kontakta Anu-Katja Nurmi, anu-katja.nurmi(at)turku.fi, som är Nordspråksansvarig, om du har frågor.