Bli medlem

En modersmålslärare i Svenskfinland har stor nytta av att vara medlem i föreningen. Bli medlem, föreningen behöver dig! Medlemsavgiften är 25 euro per år, medlemmar som också är med i annan pedagogisk förening, studerande och pensionärer betalar 15 euro. Om du vill bli medlem eller har frågor kring ditt medlemskap, sänd ett mejl till Ann-Charlotte Mårtensson, froann@gmail.com. Uppge din adress och din e-postadress.

Medlemsavgiften betalas sedan in på kontot Nordea FI42 2032 1800 0198 67. Som medlem får du medlemstidningen Arena som utkommer 2-4 ggr/år. Skrifter, som är en samling mera vetenskapliga artiklar, utkommer med några års mellanrum. Som medlem får du gratis ta del av det kursutbud som Smlf erbjuder. Välkommen!