Om verksamheten

SMLF är en aktiv förening med en mångsidig verksamhet. Varje år ordnar SMLF mo-caféer digitalt med intressanta och aktuella teman för lärare på både 7–9 och gymnasiet.

Utöver intressanta digitala och reella träffar har SMLF bjudit sina medlemmar på teaterbesök, exkursioner (t.ex. litterär vandring på Själö med författaren Johanna Holmström), Göteborgs bokmässa (digitalt) och många andra trevliga evenemang.

Två gånger om året (ca juni och december) utkommer medlemstidningen ARENA. Redaktörer för tidningen är Christoffer Wärn och Sofie Adolfsson. Tidningen skickas ut till alla SMLF medlemmar per post och publiceras även digitalt på SMLF:s webbsida – Arena.

Rulla till toppen