Styrelsen 2023-2024

Styrelsemedlemmarna blev valda av årsmötet 9.5.2023 och efter det konstituerande mötet 9.8.2023 ser styrelsen för år 2023–2024 ut på följande vis:

Ordförande: Amanda Audas-Kass
Vice ordförande: Rofa Blauberg
Sekreterare: Jaana Aho
Kassör: Sofie Lundell
Medlem med ansvar för medlemsregistret: Ann-Charlotte Mårtensson
Medlem med ansvar för informationskoordinering: Mindy Svenlin
Nordspråksrepresentant: Victoria Kotkamaa
Medlemmar: Sofia Hägglund, Christoffer Wärn
Suppleant: Lina Nyman

Rulla till toppen