Information om Nordspråk

Nordspråks sommarkurs 2021 P.g.a. coronapandemin flyttades Nordspråks sommarkurs 2020 till sommaren 2021 och i sommar kommer kursen att hållas. Kursen har samma innehåll som den hade haft år 2020. Om du anmälde dig till sommarkursen 2020 måste du anmäla dig på nytt,...