“Språk i fokus”

“Språk i fokus” – fortbildningsdag för språklärare och lärare i modersmål och litteratur 5.4.2014 i Tammerfors, med bl.a.: Föreläsning av Peppi Taalas, direktör för språkcentret vid Jyväskylä universitet: “Multimedial pedagogik och det sociala...

Två kurser i höst

Centret för livslångt lärande erbjuder två intressanta kurser nu i höst. Den första kursen börjar 19.9.2013 och behandlar vidgat textbegrepp och vidgat konstbegrepp. Det är en intressant kurs om ämnesövergripande helhetsundervisning. Närmare information om kursen och...

Sommarkurs i kreativt skrivande

Vill du förkovra dig i kreativt skrivande och litteratur för välbefinnande? Då kan du delta i en kurs som anordnas den 10-12 juni i Campus Allegro. Kursen är avgiftsfri och arrangör är Projekt Allegro, Yrkeshögskolan Novia och Centra Yrkeshögskola. Som kursdragare...

Pedagogträff i Vasa

Wasa Teater ordnar en pedagogträff 10.4.2013 kl. 17.30-20.30 om berättarkonst. Under träffen får deltagarna delta i en workshop och öva på att utveckla sin egen berättarstil. Kursen är som vanligt gratis för Smlf:s medlemmar. Närmare information finns i bilagan nedan....