Två kurser i höst

Centret för livslångt lärande erbjuder två intressanta kurser nu i höst. Den första kursen börjar 19.9.2013 och behandlar vidgat textbegrepp och vidgat konstbegrepp. Det är en intressant kurs om ämnesövergripande helhetsundervisning. Närmare information om kursen och...

Sommarkurs i kreativt skrivande

Vill du förkovra dig i kreativt skrivande och litteratur för välbefinnande? Då kan du delta i en kurs som anordnas den 10-12 juni i Campus Allegro. Kursen är avgiftsfri och arrangör är Projekt Allegro, Yrkeshögskolan Novia och Centra Yrkeshögskola. Som kursdragare...

Pedagogträff i Vasa

Wasa Teater ordnar en pedagogträff 10.4.2013 kl. 17.30-20.30 om berättarkonst. Under träffen får deltagarna delta i en workshop och öva på att utveckla sin egen berättarstil. Kursen är som vanligt gratis för Smlf:s medlemmar. Närmare information finns i bilagan nedan....

En skola – flera modersmål

En skola-flera modersmål är en kurs för modersmåls- och finsklärare. Under dagen deltar bland annat gästföreläsaren Inger Lindberg, som är professor från Sverige och anses vara den främsta experten på svenska som andraspråk i  Sverige. Kursen ordnas av...