Fortbildning för gymnasielärare

Smlf ordnar ett modersmålscafé om de nya studentproven i Tammerfors fredag 13.4. kl. 9–16. Programmet är inte fastslaget, men innehållet för dagen består av följande punkter: – Jan Hellgren från studentexamensnämndens provgrupp presenterar de nya provens struktur –...

läs mer