Kära Smlfare, i och med Finlands ingång till undantagstillstånd står vi inför märkliga och utmanande tider. Varje skola, klassrum och skolnivå bär på sina egna utmaningar. Vi hoppas att ni hittar stöd i egna kolleger och lärarsammanhang.

De digitala gemenskaper som Smlf byggt upp under många år blir även de en resurs. Tillsammans ska vi i mo.ämnet klara det här och göra moddeundervisning som fungerar. Det blir bra en del dagar, andra inte. Men det blir definitivt annorlunda.

Styrelsen går nu in för att under dygnet som följer skapa två stadiegrupper: en för f-9 och en för andra stadiet. Vi försöker bjuda in er så gott vi har kapacitet, men begär också själva om access.

De hemliga gruppernas namn på Fb blir:
Smlf f-9 – undantagstillstånd
Smlf andra stadiet – undantagstillstånd

Vi klarar det!
Styrelsen gm ordf. Annette Kronholm-Cederberg