Valmöte 29.9 2018 i Vasa

Bästa SMLF-medlem,

föreningen kallar till stadgeenligt valmöte lördagen den 29 september kl. 15 på restaurang 1H+K, Hovrättsesplanaden 13A i Vasa. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmälan görs till ordförande senast 25.9 till annette.kronholm-cederberg(a)nykarleby.fi

Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att komma in med förslag till ärenden som önskas bli behandlade under mötet. Dessa bör vara ordförande till handa senast fyra dagar (25.9) före mötet (samma e-postadress).

Välkomna!
styrelsen genom ordf. Annette Kronholm-Cederberg

1536153216-VALMÖTE-29.9.2018–föredragningslista (1)

Rulla till toppen