Utkast till nya bedömningskriterier

Inför det nya studentprovet: Nedan kan du ta del av UTKAST till nya bedömningskriterier. Det här är tidiga utkast (version augusti 2017) som kommer att bearbetas en hel del innan de slutliga kriterierna publiceras. Kriterierna torde ändå visa var tyngdpunkterna i de två nya proven ligger. Eventuella frågor, kommentarer och förslag angående kriterierna kan sändas senast 20 oktober till: Bodil.Haagensen(at)uwasa.fi och Jan.Hellgren(at)abo.fi

Bedömningskriterier för provet i läskompetens

Bedömningskriterier för provet i skrivkompetens

Rulla till toppen