Styrelsen

Annette Kronholm-Cederberg, ordförande

ordforande(at)smlf.fi

Heidi Höglund, vice ordförande

Harriet Lassus-Utriainen, kassör

Ellinor Lindroos, sekreterare

Anu-Katja Nurmi, Nordspråksrepresentant

Nina Granberg, medlem med ansvar för informationskoordinering

Lotta Dammert, medlem med ansvar för medlemsregister

Katrina Åkerholm, medlem

Lina Nyman, medlem

Amanda Audas-Kass, suppleant

Maria Dahlin, suppleant

Malin Borgström, suppleant med kassörsuppgifter

Arenaredaktörer:

Amanda Audas-Kass

amanda.audas-kass(at)edu.hel.fi

Maria Dahlin

maria.sofia.mork(at)gmail.com