Styrelsen

Annette Kronholm, ordförande

ordforande(at)smlf.fi

Katrina Åkerholm, vice ordförande

Maria Dahlin, sekreterare

Lina Nyman, kassör

Mindy Svenlin, medlem med ansvar för informationskoordinering

Ann-Charlotte Mårtensson, medlem med ansvar för medlemsregister

Anu-Katja Nurmi, Nordspråksrepresentant

Christoffer Wärn, styrelsemedlem

Rolf Blauberg, suppleant

Sofie Lundell, suppleant