Styrelsen

Annette Kronholm, ordförande

ordforande(at)smlf.fi

Rolf Blauberg, vice ordförande

Maria Dahlin, sekreterare

Sofie Lundell, kassör

Mindy Svenlin, medlem med ansvar för informationskoordinering

Ann-Charlotte Mårtensson, medlem med ansvar för medlemsregister

Anu-Katja Nurmi, Nordspråksrepresentant

Christoffer Wärn, styrelsemedlem

Lina Nyman, styrelsemedlem

Sofia Hägglund, suppleant