Styrelsen

Annette Kronholm-Cederberg, ordförande

ordforande(at)smlf.fi

Katrina Åkerholm, vice ordförande

Maria Dahlin, sekreterare

Lina Nyman, kassör

Nina Granberg, medlem med ansvar för informationskoordinering

Ann-Charlotte Fröberg, medlem med ansvar för medlemsregister

Anu-Katja Nurmi, Nordspråksrepresentant

Mindy Svenlin, styrelsemedlem

Harriet Lassus-Utriainen, suppleant

Malin Borgström, suppleant