Studentprov lockade gymnasielärare

Smlf samlade gymnasielärarna i Tammerfors 14.11 för att diskutera digitaliseringen av studentprovet samt hur provet ska läggas upp.

Tack för en givande dag i Tammerfors! Nedan finns Jan Hellgren och och  Anna von Zansens presentationer. De lärare som inte var närvarande kan gå igenom Jans presentationer och fundera på följande frågor:

Vad är bra och dåligt med det nuvarande provet? (Här funderade vi en hel del kring längden på det nuvarande och det kommande provet. Vi behöver argument både för och emot 1 eller 2 dagars prov. Ska essän finnas kvar? Ska textkompetensen finnas kvar? Ska de kombineras?)

Modersmål och litteratur: Vad är det egna? (Vad är kärnan i vårt ämne? Vad ska provet mäta?)

Hur förhåller du dig till en obligatorisk uppgift med fokus på skönlitteratur? (Att testa kritisk läsförmåga handlar rätt ofta om faktatexter. Hur ska vi göra med skönlitteraturen?)
Mejla era åsikter till jan.hellgren(at)oph.fi senast må 18.11.

Ladda ner presentationerna (PDF):
Digitalisering av studentexamen
Testningen 2012-2013
Hösten 2018

Rulla till toppen