Studentexamen

Bedömningsstödet för textkompetensproven 2007-2014 är worddokument som ligger bakom ett lösenord. Dokumenten är avsedda för lärare som korrigerar studentexamensprov och uppgjorda av censorer, provmakare och modersmålslärare. Om du saknar lösenord kan du kontakta ordforande@smlf.fi. Bedömningsstöd fr.om. 2013, eller Beskrivningar av goda svar, hittar du på Studentexamensnämndens sidor https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/studentexamen/beskrivningar-av-goda-svar och på Abimix https://svenska.yle.fi/taxonomy/term/42389/1007109

Lösen: