Är du intresserad av att åka till Bok- och biblioteksmässan i Göteborg? Läs mer om stipendiet i senaste Arena.