Språkstödsmentor

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi erbjuder en miniutbildning ”Språkstödsmentor – förverkliga språkstrategier i skolvardagen””. Tanken är att utbilda språkstödsmentorer som sedan, om de vill, kan göra insatser vid den egna arbetsplatsen, i sin kommun, i Kunnignätverket, eller i vår (CLLs)regi. Läs mer om innehållet i den bifogade broschyren.

Språkstödsmentor

Rulla till toppen