Skrivande skola fick sitt grafiska utseende

Pennan är en symbol för skrivandet och skrivandets konst. Journalister ser uttrycket ”en vass penna” som en kvalitetsstämpel, Twitter använder den ännu äldre gåspennan som en postningsmarkör. Idag är pennan trots allt bara ett skrivverktyg bland många. Tangentbord och skärmar är illustrativt fula, ett tag syntes de i gestaltningen av samtidens skrifthandlingar. Pennan var förlegad och old school. Idag är vi förbi skedet av digitalisering. Pennan är kul och vacker, den är retro och cool.
Illustratör Johanna Högvägs pennor är raka och krokiga, de är korta stumpar och eleganta skaft, runda och spetsiga. Helt enkelt olika och många till form och utseende. De här formerna kan stå får pluralism och mångfald, flerstämmighet i texter, att vägen fram till en text inte alltid ser lika ut för alla. Och det viktigaste av allt, den egna rösten i text, det egna uttrycket inom vissa ramar och kontexter är alltid individuellt. Det blir bra med de trilskande pennorna i Skrivande skola.
Skrivande skola och projektledare Annette Kronholm-Cederberg jobbar under hösten 2020 intensivt med att starta upp de åtta fokusskolorna i Svenskfinland. Under våren och de kommande läsåren är det möjligt för alla finlandssvenska skolor i grundläggande utbildning och på andra stadiet att beställa föreläsningar och workshoppar, punktinsatser i skrivpedagogik.
Rulla till toppen