Skrivande skola får Hugo Bergroth-priset år 2023

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro går till projektet Skrivande skola. Prissumman är donerad av Svenska kulturfonden.

Ur prismotiveringen: Projektet Skrivande skola har verkat för att främja skrivundervisningen i våra skolor och är nationellt sett en unik satsning. Genom sina fokusskolor och sin pilotskola har projektet engagerat 350 ämneslärare och mer än 2 500 elever i årskurserna 7–9 i våra svenskspråkiga skolor.  Skrivande skola har gett lärarna skrivpedagogiska metoder för att hjälpa eleverna att producera rätt text vid rätt tillfälle. En skrivstärkande lärare har samtidigt ett språkstärkande förhållningssätt i sin undervisning. Projektet har utmynnat i handledningen Verktygsbacken – Skrivpedagogik för alla. Verktygsbacken synliggör skrivandet men också läsningen, den erbjuder konkret skrivstöd till eleverna och modeller för skrivstöttning till lärarna.

Text: Hugo Bergroth sällskapet

Foto: Skrivande Skola

Rulla till toppen