Resultatet av samarbetsprojekt ”Med språket i fokus”

Vikten av att tänka i helheter och bågar, samt behovet av argumentationskompetens i mellanmänsklig kommunikation betonades på den gemensamma fortbildningsdagen för språklärare och modersmålslärare i Tammerfors den 5 april.

Dagen var resultatet av ett unikt samarbetsprojekt mellan Södra Finlands språklärarförening, Österbottens svenska språklärarförening, Finsklärarföreningen och Svenska modersmålslärarföreningen.
Högklassiga föreläsare lade grunden till en lyckad dag. Peppi Taalas som arbetar som direktör på Språkcentret vid Jyväskylä universitet och innehar en docentur i mångmedial språkpedagogik talade kring multimedial pedagogik och det sociala rummet i inlärningen. Lektorn i retorik vid Uppsala universitet, Mika Hietanen, visade att kunskap om retorik är viktigt i nästan all kommunikation.

Efter föreläsningarna fick deltagarna välja mellan tre workshopar. Peppi Taalas delade med sig av uppgifter, aktiviteter och övningar med mångmedialt helhetstänkande, medan deltagarna i Mika Hietanens workshop iscensatte en debattävling. Ingelisa Wikholm i sin tur presenterade grundskolans nya läroplan i finska.

Nästan 80 lärare från de olika föreningarna fanns på plats och av det glada sorlet att döma lyckades träffen säkert också med att skapa kontakter mellan lärare, ämnen och regioner! Under dagen uttalades också en tanke om att en träff av det här slaget kunde bli en tradition. Ingen dum idé!

Tilläggsmaterial:

Arena-Tammerfors (PDF)

Rulla till toppen