Renskrivning slopas i essän

Från och med våren 2013 kommer renskrivning med kulspetspenna att slopas i essäprovet  i studentskrivningarna. Orsakerna är att renskrivningen upplevs som förlegad och tidsödande eftersom en examinand måste reservera kring två timmar för renskrivning.  Den tiden kan i stället ägnas åt själva texten.  Att bearbeta texten med blyertspenna och suddgummi ligger också närmare verkligheten, med tanke på att vi småningom förhoppningsvis står inför ett digitaliserat prov, där textbearbetningen underlättas ytterligare.

Rulla till toppen