Nytt läsår! Ny styrelse!

En hälsning till alla Smlf:are:

Ny styrelse är konstituerad och läsåret har dragit igång. Vi önskar alla arbetsglädje och arbetsro.

Föreningen är medarrangör i projekt Skrivande skola, se pressmeddelande här:

Skrivande skola startar

06.08.2020 kl. 08:00
Skrivpedagogik behövs nu mera än någonsin, konstaterar projektledare Annette Kronholm-Cederberg.

Skrivande skola är en treårig satsning på skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna. Genom kompetensutveckling och kollegialt lärande får hela lärarkollegier redskap att stärka, medvetandegöra och samarbeta kring skrivandet i skolan. Den senaste läroplanen utlyser ökat skrivande med större genrekrav i undervisningen.   Vårens distansperiod och skolornas arrangemang av höstens undervisning visar på ökat behov av nytänkande i skrivpedagogik, i uppgifter och respons av läraren.

I första hand riktar sig projektet till årkurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen. Av närmare tjugo intresseanmälningar har åtta fokusskolor valts ut för att delta i en treårig kollegial kompetensutveckling i skrivpedagogik. Vid urvalet eftersträvades en regional spridning över hela Svenskfinland, samt skolor i varierande språkliga sammanhang. I början av höstterminen hålls lokala kickoffer på de aktuella skolorna, givetvis med beaktande av aktuella rekommendationer beträffande covid-19. De senaste dagarnas rekommendationer gör att kickofferna hålls företrädesvis på distans.

De åtta fokusskolorna är (kickoff-datum inom parentes):

Donnerska skolan, Karleby (11.8)
Skärgårdshavets skola, Korpo (19.8)
Kyrkbackens skola, Nagu (21.8)
Lovisavikens skola, Lovisa (26.8)
Kristinestads högstadieskola, Kristinestad (27.8)
Åshöjdens grundskola, Helsingfors (9.9)
Lyceiparkens skola, Borgå (10.9)
Övernäs skola, Mariehamn (16.9)

Därtill kommer enhetsskolan i Nykarleby (17.8). Enhetsskolan är pilotskola och har redan inlett genrepedagogiskt samarbete med Topeliusgymnasiet i Nykarleby.

Utöver arbetet i fokusskolorna erbjuder projektet gratis inspirationsföreläsningar och workshoppar till alla finlandssvenska skolor i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Intresset för genrepedagogik på tvärs över ämnen i de finlandssvenska gymnasierna har varit stort i flera år. Nu hoppas Skrivande skola på att också yrkesutbildningarna ansluter sig.

Annette Kronholm-Cederberg, FD och modersmålslärare, är projektledare för Skrivande skola. Kronholm-Cederberg har tidigare erfarenheter av kollegialt lärande, då hon tillsammans med sina kolleger vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby jobbat fram det genrepedagogiska konceptet Kodknäckaren.

Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf är huvudman för och initiativtagare till Skrivande skola, som förverkligas i samarbete med Sydkustens landskapsförbund rf och finansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Mera information om projektet här.

 

Annette Kronholm-Cederberg, projektledare, tfn 050 382 5203, annette.kronholm-cederberg(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund, tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Foto: Jonas Brunnström/HSS-Media

Rulla till toppen