Ny styrelse i SMLF

SMLF:s styrelse har konstituerat sig. Vi skickar ut medlemsbrev till betalande medlemmar när höstens och vinterns verksamhet har klarnat. Medlemmar kan anhålla om bidrag för lokala och regionala modersmålscaféer.

I styrelsen sitter:

Petra Bredenberg, ordförande
Heidi Höglund, vice ordförande
Malin Borgström, kassör
Ellinor Lindroos, sekreterare
Malin Teir, Nordspråksrepresentant
Nina Granberg, medlem med ansvar för informationskoordinering
Sebastian Ducander, medlem med ansvar för medlemsregister
Sofie Backlund, medlem
Harriet Lassus-Utriainen, medlem
Amanda Audas-Kass, suppleant
Diana Lundqvist, suppleant

Vi ser fram emot ett innehållsrikt verksamhetsår som utmynnar i 60-årsjubileum nästa år!

Rulla till toppen