Medlemsbrev vintern 2020

En hälsning från din ämneslärarförening!

  • Diktleken med tillhörande uppgiftsplank har gått ut till alla finlandssvenska skolor: grundläggande utbildning (7-9) samt andra stadiet (yrkesskola och gymnasium). Blev din skola utan? Kontakta ordförande annette.kronholm-cederberg@nykarleby.fi
  • Avgiftsfri fortbildningsdag för gymnasielärare med fokus GLP2021 och studentexamensproven ordnas 3.4 2020 vid Tammerfors svenska samskola. Årsmöte hålls efter själva fortbildningsdagen kl. 17, kallelse kommer senare.

    Välkommen med! Närmare info och anmälan (senast 13.3) här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyJQ8p_4itC1VF_TeBGG5m_sTv5lHLBUIwVpiOa9VKQRWuQA/viewform
  • Medlemsavgift fås som faktura per e-post inom kort, kom ihåg att betala! Allas bidrag är värdefull insats för att vi ska göra en så bra förening som möjligt. 
  • SMLF har två nya projektledare: Kolumntävlingen ARGH? för andra stadiet arrangeras för nionde gången och ny projektledare är Rofa Blauberg, Borgå gymnasium. Novelltävlingen VAD HÄNDER? är föreningens nya satsning på grundläggande utbildning 7-9 och projektledare är Louise Nygård, Närpes gymnasium. Information om de båda tävlingarna publiceras på sociala medier och föreningens hemsida. Kolumntävlingens deadline kan vi redan nu säga att är som tidigare, den sista maj. Samla gärna redan nu texter, till exempel skrivkomptenser i undervisningen, som kan bearbetas och bli tävlingsbidrag. 

 

  • Nordspråks sommarkurs ordnas på Island och höstkurs i Helsingfors. Se https://nordsprak.com/ för närmare information och anmälan. Sommarkursen är fullbokad, men det finns möjlighet att skriva in sig på väntelista. 

 

  • Ny redaktör till Arena sökes! Är du intresserad? Kontakta ordförande annette.kronholm-cederberg@nykarleby.fi för närmare information (arbetsbeskrivning, arvode, ev. frågor) senast 13.3 2020. 

 

 

Ta kontakt med oss ifall du har synpunkter på verksamheten, önskar något speciellt av mo-caféerna eller fortbildningen.

Följ gärna både webbsidan www.smlf.fi  och våra två grupper på Facebook “Smlf” (officiell och öppen grupp) samt “Smlf medlemsgrupp” (sluten grupp som kräver anhållan om tillträde) för att ta del av tips och idéer kring undervisning samt ämnesrelaterade diskussioner. Inlägg på medlemsgruppen är mer än välkomna!

Och stort GRATTIS till vår kollega Ralf Andtbacka för Runebergspriset – en markering för poesins betydelse och kraft i samtidens textbrus. 


Arbetsglädje i vårvintern önskar vi alla Smlf:are,
styrelsen och ordförande Annette Kronholm-Cederberg 

Rulla till toppen