Material från fortbildning om studentprov

Fredag 13.4.2018 ordnade Smlf en fortbildning om de kommande studentproven i modersmål. Under dagen svarade Jan Hellgren på frågor om proven och några lärare presenterade idéer och erfarenheter från sitt jobb i klassrummen på olika håll i Svenskfinland. Stort tack till alla som bidrog med både frågor, svar och reflektioner. Smlf jobbar vidare med frågan om gymnasielärares arbetssituation och tidtabellerna för de två proven i studentexamen.
I bilagor finns:
Jan Hellgrens samlade frågor och svar om de kommande proven
Kenneth Gustafsson material om prov i skrivkompetens och arbete med digitala resurser
Karin Skjäls material och prov med exempeltexter i skrivkompetens
Rulla till toppen