Kallelse till föreningens årsmöte 18.5 2021

KALLELSE TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE, 18.5.2021

Svenska modersmålslärarföreningens i Finland årsmöte hålls på distans tisdagen den 18 maj kl. 18 på Zoom. Stadgeenliga ärenden behandlas. Länk till mötet sänds ut på föreningens mejl en kvart före mötets öppnande, det vill säga kl. 17.45. Länken postas vid samma tidpunkt på föreningens medlemsgrupp på Facebook: “Smlfs medlemsgrupp”. 

Pandemin gör att den temporära föreningslagen tillåter föreningar att hålla årsmöten på distans senast den 30.6.2021 (https://foreningsresursen.fi/start/article-43349-76726-hur-ska-vi-gora-under-coronan). Ifall medlemmar önskar delta fysiskt på plats så upplåts ett utrymme i Campus Allegro, Runebergsgatan 8, Jakobstad för ändamålet. Meddela ordförande på annette.kronholm-cederberg(at)sydkusten.fi i så fall. 

Utdraget ur stadgar informerar om årsmötets stadgeenliga ärenden. Ifall någon medlem önskar ta upp en fråga under årsmötet som övriga förslag (punkt 6 i föredragningslistan) ombeds hen lämna in förslaget till ordförande på annette.kronholm-cederberg(at)sydkusten.fi alt. viceordförande Katrina Åkerholm (katrina.akerholm(at)abo.fi) senast fyra dagar före mötets öppnande. 

Alla Smlfs medlemmar är således välkomna på årsmöte,
hälsar sittande styrelse för Smlf
gm ordförande Annette Kronholm-Cederberg

Årsmötets ärenden enligt föreningens stadgar:
1) avgör om mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört
2) väljer ordförande och sekreterare för mötet, väljer två protokolljusterare samt eventuella övriga mötesfunktionärer
3) fastställer föredragningslista
4) behandlar verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, fastställer bokslut och beviljar styrelsen ansvarsfrihet
5) behandlar styrelsens förslag:
a) verksamhetsplan för inkommande verksamhetsår
b) medlemsavgifter för inkommande verksamhetsår
c) budgetförslag för inkommande verksamhetsår
d) eventuella mötesarvoden och reseersättningar för inkommande verksamhetsår 

Rulla till toppen