Höstbrev 2023

Det nya läsåret är i full gång och vi skriver redan september i kalendern. Det händer även en hel del i Svenska Modersmålslärarföreningen och nedan följer några nedslag i vad som är aktuellt.

Styrelsen för verksamhetsperioden 2023–2024
Ordförande: Amanda Audas-Kass
Vice ordförande: Rofa Blauberg
Sekreterare: Jaana Aho
Kassör: Sofie Lundell
Medlem med ansvar för medlemsregistret: Ann-Charlotte Mårtensson
Medlem med ansvar för informationskoordinering: Mindy Svenlin
Nordspråksrepresentant: Victoria Kotkamaa
Medlemmar: Sofia Hägglund, Christoffer Wärn
Suppleant: Lina Nyman

Hjälp oss att hitta en försvunnen skribent i novelltävlingen “Vad händer?”
SMLF söker nu efter kontaktuppgifter till en skribent i novelltävlingen “Vad händer?” för läsåret 2022–2023. Om du är lärare till en skribent som har skrivit novellen “En morgon i mars” – ta kontakt med projektledaren Louise Nygård (lonygard1[at]gmail.com).

Digitalt mo-café med Axel Åhman 21.11.2023
Tisdag 21.11 klockan 18.00–19.00 gästas föreningen av Axel Åhman som är aktuell med romanen “Eldsjäl”. Förbered dig en kopp varmt att dricka och kom med och lys upp den mörka novemberkvällen med en inspirerande och värmande tillställning i litteraturens tecken. Mer information kommer senare men anmälan är öppen redan nu. Sista anmälningsdatum är fredag 17.11. Anmäl dig här: https://forms.gle/hYTKyAJYwoyGLdMw9

SMLF:s skrivtävlingar – prisutdelning
SMLF:s skrivtävlingar “Vad händer?” och “ARGH?” för läsåret 2022–2023 har avslutats och vi tackar för alla bidrag! Skribenterna till de vinnande bidragen kontaktas inom kort. Prisutdelning med textuppläsningar blir det på Helsingfors bokmässa torsdag 26.10. Mer information kommer senare.

Novelltävlingen “Vad händer?” för läsåret 2023–2024
Novelltävlingen “Vad händer?” som riktar sig till årskurs 7–9, har under detta läsår temat makt. Varje skola får skicka in mellan ett och tio bidrag. Deadline är 31 maj 2024. Vänligen notera att det grafiska materialet och formuläret för att skicka in bidrag är under arbete men dyker upp på SMLF:s webbsida inom kort. Vid frågor – kontakta projektledare Louise Nygård.

Kolumntävlingen “ARGH?” för läsåret 2023–2023
Kolumntävlingen “ARGH?” som riktar sig till andra stadiet är också i startgroparna. Materialet kopplat till skrivtävlingen uppdateras som bäst och dyker upp på SMLF:s webbsida inom kort. Deadline för kolumntävlingen är 31 maj 2024. Kontakta Rolf Blauberg om du har frågor gällande tävlingen.

Är du vår nya projektledare för skrivtävlingarna?
SMLF:s skrivtävlingar “Vad händer?” för åk 7–9 och “Argh?” för andra stadiet söker nya projektledare. Är du intresserad av att ta över stafettpinnen för dessa skrivtävlingar? Till arbetsuppgifterna hör att starta upp skrivtävlingarna, koordinera kontakten med juryn och vinnarna, informera om och puffa för tävlingarna samt att hålla kontakt med SMLF:s styrelse. Projektledarna erhåller ett arvode för arbetet. Är detta ett uppdrag för dig? Ta i så fall kontakt med SMLF:s ordförande Amanda Audas-Kass på amanda.audas.kass[at]gmail.com.

Ljuddramaserie från YLE
Svenska YLE har med Matilda Gyllenberg i spetsen skapat en ljuddramaserie för gymnasiet som publiceras i höst. Tanken är att ljuddramaserien med tillhörande material kunde användas i till exempel kurserna Mo4 och Mo9. Mer information om detta kommer när serien är publicerad.

I vems fotspår vill du gå? Planering av litterär vandring hösten 2024
Hösten 2022 ordnade SMLF en litterär vandring på Själö med författaren Johanna Holmström. Vandringen var uppskattad av föreningens medlemmar och därför planerar vi att ordna en litterär vandring igen hösten 2024. Har du förslag på författare, ort och bok? Hör gärna av dig till styrelsen!

Vill du ordna mo-café lokalt?
Känner du att du vill träffas med andra modersmålslärare i din region? Som medlem i SMLF har du alltid möjlighet att ordna ett lokalt mo-café som till exempel kan koordineras genom SMLF:s medlemsgrupp på Facebook. Föreningen understöder dessa lokala träffar upp till 100 € (för t.ex. traktering, besök av någon expert/författare eller liknande). Ifall du är intresserad av att ordna detta – ta kontakt med styrelsen!

Mo-café för lärare i årskurs 7–9
SMLF ämnar ordna ett fysiskt mo-café som riktas till lärare i årskurserna 7–9 under våren 2024. Har du förslag på teman? Vad skulle du önska eller behöva i din lärarprofession? Skicka gärna in dina förslag och tankar till styrelsen.

Amandas hälsning
Som nybliven ordförande för SMLF behöver jag nu allas er hjälp så att vi tillsammans kan bygga den förening vi behöver för att kunna vara de modersmålslärare vi vill vara. Vi har ju världens bästa jobb och syftet med vår förening är att göra det ännu bättre. Hjälp gärna styrelsen och mig i vårt arbete genom att komma med förslag och tips. Jag är ivrig och lite spänd inför mitt nya uppdrag och jag ser med glädje och iver fram emot att få lära känna er bättre under min tid som ordförande. Det här gör vi tillsammans!

Ta frimodigt kontakt med styrelsen om du har tankar och idéer för föreningens verksamhet. Vi från styrelsen önskar er ett riktigt fint läsår!

Hälsar
Ordförande Amanda Audas-Kass och styrelsen

Rulla till toppen