UBS ordnar Forum för modersmål och litteratur 10-11.4, i samarbete med Smlf och Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland.

Här kan du ta del av programmet: Mo-forum