Fortbildningsdag 20.11 2020

 

Just nu pågår fortbildningsdag för gymnasielärare, via Zoom med över 60 deltagare. Temat för dagen är ”Läroplan och studentexamensprov i förändring. Inför GLP2021 och erfarenheter efter fyra omgångar av läs- och skrikompetens”. Ordförande Annette Kronholm-Cederberg håller i program och tidtabell, Mindy Svenlin övervakar tekniken.

Förmiddagen har innehållit censorsträff med Gunborg Gayer och Bodil Haagensen. Diskussion och bedömning av studerandetexter följde. Arbetet och diskussionen i smågrupper var uppskattad. Jan Hellgren redogjorde sedan för undersökningen ”Hur läser och skriver eleverna i slutet av grundskolan? Lärresultaten i svenska och litteratur i slutet av åk 9 våren 2019”. Efter lunchen fortsätter forbildningsdagen med GLP2021.

Allt material hittas i delad mapp på drive. Har du eventuella bekymmer med tekniken, kontakta Mindy Svenlin.

Rulla till toppen