Fortbildning för gymnasielärare

Smlf ordnar ett modersmålscafé om de nya studentproven i Tammerfors fredag 13.4. kl. 10–16.30.
Programmet är inte fastslaget, men innehållet för dagen består av följande punkter:
– Jan Hellgren från studentexamensnämndens provgrupp presenterar de nya provens struktur
– Bodil Haagesen från studentexamensnämndens censorsgrupp presenterar bedömningskriterier och erfarenheter från testprov
– Schildts & Söderströms presenterar kommande läromedel i läs- och skrivkompetens
– lärare delar erfarenhet av egna prov i läs- och skrivkompetens
– frågestund med Jan Hellgren och Bodil Haagesen

Deltagarna står själva för kostnader för resor och lunch. Smlf bjuder på programmet. Anmäl dig till fortbildningen senast 29.3, dvs före påsk, här: https://goo.gl/forms/jlvZRjmUVGpVPfMv2. De som anmäler sig får närmare program per e-post inför träffen.

Rulla till toppen