Årsmöte och slutseminarium

Maj är en festlig månad inom föreningen eftersom vi både ordnar årsmöte och ett slutseminarium för Skrivande skola.

ÅRSMÖTE 9.5 kl. 19.00 vid G18 i Helsingfors
Varmt välkommen att delta i föreningens årsmöte. Stadgeenliga ärenden behandlas och vi avtackar styrelsemedlemmar och väljer in nya. En kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga SMLF-medlemmar per e-post.

SLUTSEMINARIUM FÖR SKRIVANDE SKOLA 10.5 vid G18 i Helsingfors
Onsdagen den 10.5 ordnar Skrivande skola slutseminarium för anmälda deltagare vid G18 i Helsingfors.

 

 

Rulla till toppen