Petra Bredenberg, ordförande

ordforande(at)smlf.fi

Heidi Höglund, vice ordförande

Malin Borgström, kassör

Ellinor Lindroos, sekreterare

Malin Teir, Nordspråksrepresentant

Nina Granberg, medlem med ansvar för informationskoordinering

Sebastian Ducander, medlem med ansvar för medlemsregister

Sofie Backlund, medlem

Harriet Lassus-Utriainen, medlem

Amanda Audas-Kass, suppleant

Diana Lundqvist, suppleant

Arenaredaktörer:

Amanda Audas-Kass

amanda.audas-kass(at)edu.hel.fi

Maria Dahlin

maria.sofia.mork(at)gmail.com