Nordspråk är ett nätverk för de nordiska modersmålslärarna men även för lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmandespråk. Nordspråk arrangerar en årligen återkommande sommarkurs men även andra kurser, vilka riktar sig till både lärare och lärarutbildare. Nordspråk producerar även läromedel, för tillfället är bl.a. en litteratursamling med ljudfiler under arbete.

Nordspråksrepresentanterna samlas en gång om året till ett arbetsmöte där man planlägger verksamheten.

Läs gärna mera om verksamheten på hemsidan http://nordsprak.dk eller hitta oss på FB.

På gång just nu:

Sommarkurs på Grönland: https://nordsprak.com/2016/11/23/nordspraks-sommerkursus-2017/​

Kurs i barn- och ungdomslitteratur som Nordspråk ordnar i Stockholm 15-17 september. Info och anmälning finns på: http://www.tilmeld.dk/N1702

Kontakta Malin Teir, Nordspråksansvarig, om du har frågor.