• AKTUELLT för gymnasierna och höstens nya studentprov

Bästa gymnasielärare:

Smlf:s styrelse ber er reflektera över arbetsmängden och tidsanvändningen i samband med det nya provet i studentskrivningarna. Vi ber er bokföra hur lång tid det (i medeltal) tar att läsa en examinands text i de båda proven och även den totala arbetstiden. Efter höstens SE skickar vi ut en förfrågan gällande arbetstid, arbetsmängd och andra reflektioner kring höstens prov, så att vi därefter ev. kan föra saken vidare.